Αγγλικά ρωσικής γλώσσας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αιματολογικές
- Γενική Αίματος
- ΤΚΕ
- Έλεγχος Παραγόντων Πήξεως (PT, PTT, INR, FIB)
- Έλεγχος Θρομβοφιλίας (Πρωτεϊνη C, S, Αντιθρομβίνη ΙΙΙ)
- Μέτρηση Β12, φυλλικού οξέος, φεριτίνης
- Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης - διερεύνηση αιμοσφαιρινοπαθειών
- Μέτρηση G6PD
Βιοχημικές
- Κλινική Χημεία: Οργανικά Στοιχεία, Προϊόντα μεταβολισμού, Λιπίδια - Λιποπρωτεΐνες, Πρωτεΐνες, Ένζυμα, Ηλεκτρολύτες, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Ηλεκτροφόρηση Πρωτεΐνων, Οστεοπόρωση, Ιχνοστοιχέια και Βαριά Μέταλλα
- Επίπεδα Φαρμάκων
Ανοσολογικές
- Ηπατίτιδες - Οροαντιδράσεις - AIDS - Έλεγχος γονιμότητας
- Αλλεργίες - Αυτοάνοσα νοσήματα - Σύνδρομο Down - Ανοσολογικές αντιδράσεις
Ορμονικές
- Ορμόνες ενδοκρινών αδένων - Πεπτιδικές ορμόνες - Ορμόνες παρακρινών - Μεταβολικοί υποδοχείς

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

- ανίχνευση διάφορων παθογόνων μικροοργανισμών με καλλιέργειες και άλλες μεθόδους σε διάφορα υγρά και εκκρίματα ασθενών
- εκτέλεση δοκιμών ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών
- εκτέλεση ειδικών εξετάσεων όπως σπερμοδιαγράμματα, ανίχνευση χλαμυδίων, αντιγόνου Legionella, κ.λ.π.
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ - ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ
- ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ - ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ
- ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ - E. Coli
- ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ - ΚΛΩΣΤΡΙΔΙΑ
- ΟΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΑΕΡΟΒΙΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΝΕΡΑ ΠΟΣΙΜΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
- pH - ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
- ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ - ΧΡΩΜΑ
- ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ
- ΟΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ - ΕΛ. ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
- ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ - ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
- ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ - COD
- BOD - ΑΜΜΩΝΙΑ

- ΝΙΤΡΩΔΗ - ΝΙΤΡΙΚΑ
- ΘΕΙΟΥΧΑ - ΟΡΘΟΦΩΣΦΩΡΙΚΑ
- ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ - ΛΙΘΙΟ
- ΚΑΛΙΟ - ΝΑΤΡΙΟ
- ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ - ΑΜΜΩΝΙΟ
- ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΜΑΓΝΗΣΙΟ